Sådan håndteres overgangen til førstegangsleder

At gå fra medarbejder til leder for første gang kan opleves meget stressende.
Forskellige studier inden for feltet viser, at der er mange alvorlige problematikker forbundet med overgangen, og vi i Ivital mener derfor, at det kan gavne virksomheder at italesætte dette. Derfor har vi samlet information om emnet og lavet en simpel guide til en startsamtale, når en medarbejder forfremmes til førstegangsleder.

Læsetid: 3 min.

Startsamtalen med førstegangslederen

1. Diskutér åbent udfordringerne forbundet med at gå fra at være den bedst performende i teamet til nu at skulle få teamet til at performe.
2. Tal om førstegangslederens forhold til tidligere kolleger og hvordan det forhold påvirkes af, at han/hun nu skal være personens leder.
3. Fortæl førstegangslederen, at det kan være lige så svært for tidligere kolleger at vænne sig til dette skift, og det derfor er utrolig vigtigt, at begge parter får talt åbent om det.
4. Fokus på ærlighed mellem førstegangslederen og dennes leder, samt førstegangslederens team. Fortæl førstegangslederen, at der er mange ting, som personen skal lære på kort tid, og at det derfor er naturligt, at personen spørger om hjælp ofte.
5. Fortæl ligeledes førstegangslederen, at det også er okay at informere teamet om de svære ting ved overgangen, og at en hjælpende hånd derfor altid er kærkommen.
6. Informer om, at arbejdstempoet tager et naturligt hak opad, så det er en god idé at være ekstra bevidst om ens mentale overskud og ens kropslige signaler. Giv plads til, at nogle arbejdsdage foregår i mindre kaotiske rammer (f.eks. derhjemme), hvor tempoet kan skrues ned, og hjernen får ro til at lagre alt den nye viden, så den kan bruges mest effektivt.

Som førstegangsleder kan du bruge elevatormetaforen

Når man er i underskud, kan alt føles som udfordringer. Vær ekstra bevidst om dit eget overskud i denne kaotiske periode. Du kan forestille dig at stå i en glaselevator. Befinder du dig øverst oppe og har overblikket, eller er du helt nede i kælderen og har mistet det? Tænk over, hvordan det påvirker dit syn på problemstillinger og dine medarbejderes overskud. Tænk på, hvordan det påvirker din kropsholdning og din energi, når du møder ind på arbejdet.
Når vi er øverst i elevatoren, kommer intuitionen ofte tilbage til os. Vi oplever at være kreative og få idéer igen. Når du befinder dig i kælderen, føles det som om, man blot arbejder hårdere og hårdere, og ingen vegne kommer. Hvad kan du gøre for at skabe overskud i din arbejdsdag? Som førstegangsleder kan det være svært at uddelegere. Prøv at se dine opgaver igennem og find frem til dem, der kan uddelegeres. Husk, at det oftest er når vi giver slip, at vi får en følelse af overskud igen. På denne måde kan vi komme tilbage til toppen af elevatoren.

Tre ting, der vil styrke førstegangslederens personlige lederskab

1. Skab og prioriter tid til dig selv. Giv dig selv plads til ro og reflektion. Elevatormetaforen!

2. Sikre opmærksomhed på at spille dig selv og andre bedre. Opmærksomhed på menneskene, det er dem, der skaber resultaterne. Undersøg, hvilken slags leder, du gerne vil være. Et klassisk eksempel på, hvordan identiteten udvikler sig hos individer, der oplever overgangen fra medarbejder til leder, er det at skulle vænne sig til at afsætte tid til planlægning og coaching af andre. Man skal lære at værdsætte det som arbejdsopgave at gøre andre mere produktive, i stedet for som tidligere kun at fokusere på sin egen produktivitet.

3. Husk, at du og alle andre blot er mennesker. Det er menneskeligt at fejle og fortryde. Jo bedre du rummer dig selv som uperfekt, jo bedre en leder er du. Vid, at fejl er en del af hverdagen.

Vær en nærværende rollemodel

Du bliver set hele tiden. De kigger på dig til møder, når du arbejder, og når du står i køkkenet. Du skal være bevidst om dine signaler og bevidst om, hvilken rollemodel du gerne vil være, f.eks. den som hele tiden vil spille andre bedre.
Fremtoning og energi. Sæt standarden, det spreder sig som ringe i vandet. Hvis du altid går på gangen med hoved bøjet over mobilen og ser travl ud, så skaber det en atmosfære af travlhed. Hvis du viser overskud til at smile og se dine medarbejdere i øjnene, når I krydser hinanden, så skaber det en atmosfære af overskud. Dine medarbejdere mærker instinktivt dette. Følelsen af travlhed får dem til at gemme på deres problemer, indtil de så store, at det bliver kritisk. Overskud signalerer, at små problemer kan bringes op og løses løbende.

3 min.

Opsummering

Tempoet stiger i overgangsperioden, du skal forholde dig til en ny identitet og en masse nye arbejdsopgaver. Det er okay at fejle, at bede om hjælp og at bruge tid på at mærke, hvorvidt man er på vej den rigtige vej. God vind fra os i Ivital.

Referencer

Bolander, P., Holmberg, I. & Fellbom, E. (2019) Learning to become manager: The identity work of first-time managers. Management Learning Vol. 50(3) 282–301.

Debus, M., Fritz, C., & Philipp M. (2018) A story of gains and losses: intra-individual shifts in job characteristics and well-being when transitioning to a managerial role. Journal of Business and Psychology 34:637–655.

Freedman, M., A. (1998) Pathways and Crossroads to Institutional Leadership. Consulting Psychology Journal- Practice and Research, 50, 131-151.

Hay, A. (2014) ‘I don’t know what I am doing!’ Surfacing struggles of managerial identity work. Management Learning 45(5): 509–524.

Hill, L A (1992).Becoming a Manager: Mastery of a New Identity. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press. Ibarra, H. (1999). Provisional selves: experimenting with image and identity in professional adaptation. Administrative Science Quarterly, 44 (4), pp. 764-791.

Park, H. H & Faerman, S. (2019) Becoming a Manager: Learning the Importance of Emotional and Social Competence in Managerial Transitions. American Review of Public Administration. Vol. 49(1) 98–115.

Snook, S., Ibarra H., & Ramo G. L, 2008. Identity-Based Leader Development. Academia.

Tilmeld nyhedsbrev