Tag temperaturen i teamet – uden leder

Formålet er, at give teamet mulighed for en åben sparring ift. udfordringer og muligheder i afdelingen. Herefter øges lederens forståelse af teamet, for at forbedre arbejdsmiljøet, fremme medarbejdernes arbejdsglæde og fastholdelse.

Udbytte

Medarbejdere og leder skaber et fælles fundament og gensidig forståelse i forhold til de belyste tematikker, bedre handlemuligheder, som kan optimere og fremme trivsel i teamet samt forsknings-baseret viden om stress og trivsel.

Konkrete værktøjer

Medarbejdere og leder får erfaring med struktureret samtaleteknik og øvelser og redskaber målrettet stress-forebyggelse og trivselsfremmende.

Refleksion og sparring

Workshoppen vil være præget af individuel reflektion, sparring i grupper og plenum – alt efter gruppens behov.

Trivselsrapport er inkluderet i denne workshop

Med udgangspunkt i tematikkerne fra workshoppen, fremsendes en anonymiseret rapport. Hertil følger 45 min. online sparring og vejledning vedrørende mulige tiltag.

Vi anbefaler at der tilkøbes Visuelt materiale til workshoppen.

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev