Tag temperaturen i teamet – med leder

Gennem viden, erfaringsdeling og dialog belyser leder og medarbejdere sammen udfordringer og muligheder i forhold til arbejdsmiljø og -trivsel.

Udbytte

Medarbejdere og leder danner et fælles fundament ift. de belyste tematikker og bedre handlemuligheder, som kan optimere og fremme trivsel i teamet. Derudover får de forskningsbaseret viden om stress og trivsel.

Konkrete værktøjer

Medarbejdere og leder får erfaring med struktureret samtaleteknik og øvelser og redskaber målrettet stressforebyggelse og trivselsfremmende tiltag.

Refleksion og sparring

Workshoppen vil være præget af individuel reflektion, sparring i grupper og plenum – alt efter gruppens behov.

Overlevering

Lederen får sparring og vejledning til fremadrettede tiltag baseret på workshoppen.

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev