Forebyg og håndter stress hos medarbejderne

Formålet er at styrke lederens kompetencer til at forebygge, opfange og håndtere stressramte medarbejdere.

Udbytte

Lederne får viden om stressudløsende faktorer hos medarbejderne samt konsekvenserne heraf. Indsigt i organisatoriske tiltag, som understøtter en bæredygtig arbejdskultur. De får en dybere forståelse for kompleksiteten af stress, mulighed for nye erkendelser og et fælles sprog.

Konkrete værktøjer

Lederne får egenerfaring med understøttende øvelser og værktøjer til samarbejdet med stressbelastede medarbejdere. De får konkret vejledning i kommunikation, håndtering og støtte af medarbejderen gennem forskellige stressstadier.

Refleksion

Lederne inviteres til at reflektere over erfaringer med stress-håndtering i organisationen samt handlemuligheder fremadrettet.

Sparring

Lederne vil både sparre i mindre grupper og i plenum.

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev