Stressforebyggelse til lederne

Med kroppen som ressource styrkes ledernes stressforebyggelsesstrategi.

Udbytte

Lederne modtager viden og erfaring, som sætter dem i stand til at justere og balancere eget stressniveau samt indsigt i stressudløsende faktorer og konsekvenser heraf. Lederne får en fælles referenceramme og herigennem mulighed for dybere forståelse og nye erkendelser.

Konkrete værktøjer

Lederne får erfaring med stressforebyggende øvelser baseret på forskning. Derudover får de redskaber til at handle mere hensigtsmæssigt – både i relation til sig selv, kollegaer og medarbejder.

Refleksion

Lederne inviteres til at forholde sig til egne vaner, tanker og handlemønstre.

Sparring

Lederne sparrer både i mindre grupper og i plenum.

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev