Stressforebyggelse til medarbejderne

Med kroppen som ressource styrkes medarbejdernes stress forebyggelsesstrategi.

Udbytte

Medarbejderne modtager viden om forskellige stressstadier og -symptomer. De får indsigt i, hvordan stress påvirker arbejdsglæden og -indsatsen og viden om forskellen mellem travlhed og stress, hvortil der skabes en fælles referenceramme.

Konkrete værktøjer

Medarbejderne får egenerfaring med stressforebyggende øvelser baseret på forskning. Derudover får de redskaber til at øge hensigsmæssige handlemønstre – både i relation til sig selv og deres kollegaer.

Refleksion

Medarbejderne inviteres til at forholde sig til egne vaner, tanker og handlemønstre.

Sparring

Medarbejderne vil både sparre i mindre grupper og i plenum.

Vi anbefaler tilkøbene Trivselsrapport og Visuelt materiale til denne workshop.

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev